Fotografera lavskrika ur fågelperspektiv, 20 meter över marken, uppe bland grantoppar och klasar av stora kottar i naturens egen fotostudio. Sparvuggla och  hökuggla finns i området.

Du kan också välja fotografering från marknivå med lavbeklädda granar som kuliss.

Inga förkunskaper krävs, kamerautrustning finns att hyra för den som
så önskar.