Plats i gömsle : 2255 Skr / dag och person.

Plats i gömsle, kost och logi: 2880 Skr / dag och person.

Extranatt före avfärd inkl frukost: 500 Skr / person.