Skogsgömsle 2 med uppvärmning

Pröva det nya skogsgömslet, ett gömsle avsett för lavskrika , hackspettar, småfåglar och duvhök.

Premiär i slutet av september.
Gömslet är beläget bland gamla granar inbäddade med lav och omkullblåsta träd, naturens egen studio.

Kombinera gärna med örngömslet, transporten till gömslet vintertid sker med skoter och pulka om man vill.


Välkommen så snart som möjligt med din bokning, säsongen pågår från slutet av september till mars.
Transporter: transport från och till Skellefteå flygplats eller Bastuträsk
järnvägsstation kan ordnas.